Canada được chấm điểm là một nước đứng đầu thế giới năm 2021

Canada được chấm điểm là một nước đứng đầu thế giới năm 2021

Canada được chấm điểm là một nước đứng đầu thế giới năm 2021

Canada đã được giải thưởng là một nước đứng đầu trên thế giới năm 2021.  theo tin 2021 Best Countries Report

Lần đầu tiên sau 6 năm, Canada đã đoạt giải là một quốc gia đứng đầu trên thế giờ về mọi mặt, vượt qua Thủy Sĩ (Switzerland). Thụy Sĩ lã cầm giải nhất từ năm 2017.

Đây là báo cáo được đưa ra bởi  US. News & World Report, BAV Group, and the Wharton School at University of Pennsylvania. 

Báo cáo bao gồm 79 quốc gia đứng đầu thế giới, những chi tiết bao gồm kinh tế, giáo dục, quân đội và chất lượng  https://www.freshdaily.ca/news/2020/01/canada-ranked-second-best-country-world/

5 Quốc Gia đứng đầu năm 2021
 1. Canada
 2. Japan
 3. Germany
 4. Switzerland
 5. Australia

10 Quốc Gia đứng đầu năm 2020
 1. Switzerland
 2. Canada
 3. Japan
 4. Germany
 5. Australia
 6. United Kingdom
 7. United States
 8. Sweden 
 9. Netherlands
 10. Norway