VINGROUP NỘP THUẾ HƠN 9000 TỶ, DÀNH 1200 TỶ LÀM CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN

VINGROUP NỘP THUẾ HƠN 9000 TỶ, DÀNH 1200 TỶ LÀM CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN

VINGROUP NỘP THUẾ HƠN 9000 TỶ, DÀNH 1200 TỶ LÀM CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN
Là doanh nghiệp thường xuyên đứng đầu về giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán, Vingroup được công chúng quan tâm về nghĩa vụ đối với ngân sách và trách nhiệm xã hội.
Theo dữ liệu tại thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (đã được kiểm toán) của Vingroup, năm 2020, tập đoàn này đã nộp tổng cộng xấp xỉ 9.397 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tăng gần 19% so với năm 2019.
Trong đó, chi phí thuế TNDN hiện hành là 10.282,7 tỷ đồng, công ty được hoãn lại 885,8 tỷ đồng.
Thuế suất thuế TNDN áp dụng cho Vingroup và các công ty con trong tập đoàn trong năm là 20% lợi nhuận chịu thuế, ngoại trừ Vinmec và Vinschool (đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa) áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10%.
Bên cạnh đó, Vinfast, Vinsmart và một số công ty con hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN với thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm đầu tiên kể từ khi có doanh thu.
Nhóm Vinfast, Vinsmart còn được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế (hoặc từ năm thứ 4 kể từ khi có doanh thu nếu như dự án không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu), và được giảm 50% thuế TNDN cho 9 năm tiếp theo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Một số công ty con có tổng doanh thu trong năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 theo Nghị định 114 năm 2020 của Chính phủ.
Thực hiện trách nhiệm xã hội cũng là một trong những thông tin được công chúng quan tâm đối với Vingroup.
Thông tin tại báo cáo thể hiện tại ngày 31/12/2020, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã không còn số dư của khoản phải trả ngắn hạn khác cho bên liên quan (Quỹ Thiện Tâm) số tiền trị giá 1.200 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc trong năm vừa qua, Tập đoàn đã chuyển 1.200 tỷ đồng cho quỹ này.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Vingroup, trong năm 2020, tập đoàn này đạt 110.490 tỷ đồng doanh thu thuần, bằng xấp xỉ 85% năm 2019. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 72.167 tỷ đồng.
Doanh thu từ hoạt động sản xuất của Vingroup tăng gần gấp đôi từ 9.201 tỷ đồng năm 2019 lên hơn 17.415 tỷ đồng năm 2020.
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là trên 13.942 tỷ đồng, bằng 89% năm 2019. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, Vingroup lãi hơn 4.545 tỷ đồng, bằng 58,9% kết quả cùng kỳ.
_____________
Theo Dân Trí