PVD thua lỗ 104 tỷ đồng trong quý 1/2021

PVD thua lỗ 104 tỷ đồng trong quý 1/2021

PVD thua lỗ 104 tỷ đồng trong quý 1/2021

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, doanh thu thuần của PVD giảm đến 67% so cùng cùng kỳ về còn 550 tỷ đồng. Do kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty lỗ gộp 28 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, PVD báo con số lỗ ròng 104 tỷ đồng (cùng kỳ lãi trên 24 tỷ đồng). Như vậy, đây là lần đầu tiên PVD quay lại báo lỗ sau 2 năm (từ sau quý 1/2019).

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của PVD. Đvt: Tỷ đồng

Giải trình kết quả đi xuống này, Công ty cho biết trong kỳ bị giảm hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng sở hữu (quý 1/2021: 52%; quý 1/2020: 100% với 4 giàn đều hoạt động). Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng cũng giảm 9%.

PVD không có giàn khoan thuê trong quý 1/2021 so với quý 1/2020 có trung bình 2.37 giàn. Đồng thời với đó là việc giảm doanh thu và lợi nhuận các dịch vụ liên quan đến khoan.

Tổng giá trị tài sản của PVD không quá biến động so với hồi đầu năm, đạt xấp xỉ 20.8 ngàn tỷ đồng tại thời điểm 31/03/2021. Khoản phải thu đang ghi nhận trên 1.7 ngàn tỷ đồng, giảm 10%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của PVD dự kiến tổ chức ngày 14/05 tới.

Duy Na