Bác Sĩ Việt
  • Bác Sĩ Việt

    Kính Chào

  • ×

Khuyên tai ngọc chai - 7 - 7.5 mm Cultured Akoya Pearl Stud Earrings

(0 Customer Reviews)
0 Product Sold  | Min Order Quantity : 1
Giá Tiền :  đ3900000


đ3900000


Features:

  • Metal: 14 kt yellow gold
  • Pearl type: cultured akoya
  • Pearl size: 7 – 7.5 mm
  • Pearl shape: round
  • Earring backing: friction post and butterfly
  • Made in CanadaPURCHASE PROGRESS

Bước 1

Chọn hàng bạn thích

Bước 2

Đăng Ký để Thanh Toán

Bước 3

Xác nhận Tải Khoản

Bước 4

Đăng Nhập để quản lý