Bác Sĩ Việt
 • Bác Sĩ Việt

  Kính Chào

 • ×

Khuyên Tai Ngọc Vàng

(0 Customer Reviews)
0 Product Sold  | Min Order Quantity : 1
Giá Tiền :  đ3500000


đ3500000


 • Metal: 14-kt yellow or white gold
 • Pearl type: cultured freshwater
 • Pearl size: 6.5 – 7 mm
 • Pearl shape: near round
 • Pearl colour: white
 • Earring backing: lever
 • Made in CanadaPURCHASE PROGRESS

Bước 1

Chọn hàng bạn thích

Bước 2

Đăng Ký để Thanh Toán

Bước 3

Xác nhận Tải Khoản

Bước 4

Đăng Nhập để quản lý