Bitcoin chạm đỉnh trước khi CoinBase ra IPO

Bitcoin chạm đỉnh trước khi CoinBase ra IPO

Bitcoin chạm đỉnh trước khi CoinBase ra IPO

LONDON (Reuters) -Bitcoin chạm đỉnh mới $62,741 USD ngày 14/04/2021 trước khi Coinbase niêm yết trên sàn Nasdaq ngày hôm sau 14/4/2021.

Coinbase là một công ty lớn nhất Mỹ về mua bán tiền điện tử (Cryptocurrency), và Bitcoin là tiền điện tử (Cryptocurrency) lớn nhất thế giới. và Bitcoin đã tăng 5% trong ngày 13/4/2021 vài Ehterium đứng thứ 2 với giá $2,205 USD và cũng là đồng tiền điện tử lớn thứ 2 đứng sau Bitcoin.

Theo VN2.COM