Bà Trần Thị Hưng đăng ký bán 122.000 cổ phiếu ROS vừa mua về

Bà Trần Thị Hưng đăng ký bán 122.000 cổ phiếu ROS vừa mua về

Bà Trần Thị Hưng đăng ký bán 122.000 cổ phiếu ROS vừa mua về

Ngày 27/4 vừa qua, bà Trần Thị Hưng công bố thông tin đã mua 122.000 cổ phiếu ROS, thấp hơn so với số 150.000 đơn vị mà bà đăng ký mua. Sau giao dịch, bà Hưng nâng tỷ lệ nắm giữ tại FLC Faros từ 0% lên 0,02%.

Ngày 28/4, bà Hương đăng ký bán toàn bộ 122.000 cổ phiếu ROS nói trên trong thời gian từ 5/5 đến 11/5/2021. Tính theo thị giá sáng nay là 6.580 đồng/cp, bà Hưng sẽ thu về trên 800 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hưng là em gái ruột của bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) nên thuộc diện người có liên quan đến người nội bộ và phải công bố thông tin trước và sau giao dịch.

Hiện nay bà Hương còn là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (Mã: FHH).