AAA đấu giá 75 triệu cp vào ngày 04/05

AAA đấu giá 75 triệu cp vào ngày 04/05

AAA đấu giá 75 triệu cp vào ngày 04/05

AAA thông báo chào bán 75 triệu cp ra công chúng với giá khởi điểm 14,000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu này chiếm tỷ lệ 33.82% tính trên tổng số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành.

Số tiền tối thiểu 1,050 tỷ đồng thu được, AAA sẽ dùng để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết; cân đối lại cấu trúc vốn, tái cấu trúc khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.

Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 02/04-22/04/2021. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 04/05/2021 tới.

Trên thị trường, cổ phiếu AAA chốt phiên giao dịch ngày 09/04/2021 ở 17,500 đồng/cp, tăng 22% kể từ đầu năm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 3.5 triệu cp/phiên.